הרשמה ל- HIT

אישה גבר
נא להעלות תמונת פנים (ללא כובע או משקפי שמש). שימו לב שהתמונה מיושרת נכון ושאינה כבדה מ- 2MB. שימו לב שניתן להתארח ברשת רק לאחר הוספת תמונה
  אני מאשר שקראתי את התקנון

הנתונים שהיזנתם בטופס זה ייבדקו. במידה ויימצא שהם אינם נכונים, תיחסם גישתכם למאגר המארחים ללא פיצוי כלשהוHIT, Hosting Israeli Travelers, is an international hosting network, where private people, lovers of Israel, open their hearts & homes to host Israeli travelers.